Kirkens adresse og parkering

Sankt Pauls Kirke ligger på Sankt Pauls Plads og har hovedindgang der.

Kirkekontoret har adresse på Gernersgade 33 og indgang der. Kirkekontoret er åbent tirsdag til fredag kl. 10-12 og efter aftale med kordegnen,

Kirken har ikke noget menighedshus eller lokaler til udlån.

Kirken har ingen egne parkeringspladser, men henviser til offentlige pladser i gaderne omkring kirken.