Bisættelse/begravelse

Ved dødsfald i Sankt Pauls Sogn rettes henvendelse til sognepræst Kathrine Lilleør for at træffe aftale om tidspunkt for bisættelse/begravelse samt aftale om samtale, hvor præsten får kendskab til afdøde og detaljer som salmer og lign. aftales. Sognepræst Kathrine Lilleør træffes på tlf. 26 18 32 40 eller mail: kbl@km.dk.

Udover præsten kontaktes sædvanligvis et bedemandsfirma for at træffe aftale om alle praktiske detaljer i forbindelse med dødsfaldet.

Bisættelse og begravelse af beboere på Rosenborgcentret og Nybodergården varetages på skift af følgende kirker: Holmens Kirke, Marmorkirken, Garnisons Kirke og Sankt Pauls Kirke. For yderligere information om hvilken kirke, man skal henvende sig til kontakt kirkekontoret i Sankt Pauls Kirke på 3111745.