Dåb

Svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende fødsel, dåb, navngivning osv.

FØDSEL OG FADERSKAB

Jordemoderen anmelder fødslen til kirken. Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen.

I det tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen.

Ugifte forældre skal registrere faderskabet ved en omsorgs- og ansvarserklæring på borger.dk, så den er kirkekontoret i hænde senest 28 dage efter barnets fødsel.

NAVNGIVNING

Alle børn skal have et navn inden for 6 måneder efter fødslen.

Navngivningen kan ske ved en civil navngivning på www.borger.dk med brug af MitID eller ved dåb i kirken.

Et navngivet barn kan naturligvis blive døbt senere.

Ønsker forældrene dåb, kontakt da venligst kirkekontoret.

Hvis dåben ligger senere end barnet er fyldt 6 måneder, skal barnet navngives inden for de første 6 måneder.

Der er regler for, hvad man må navngive sit barn. Vejledning og lister med godkendte navne findes på Familieretshusets hjemmeside: https://familieretshuset.dk/navne/navne/barnets-foerste-navn


DÅB: DEN KIRKELIGE HANDLING

Barnedåb foregår altid ved børnegudstjenester på udvalgte lørdage kl. 10.30. Der døbes oftest mere end et barn. Se mere nedenfor.


DÅB: FADDERE

Til dåben vælger forældrene mindst 2 og højst 5 faddere (dåbsvidner).

Gudmoderen eller gudfaderen regnes også som faddere, og er den af fadderne, der holder barnet over dåben. 

Hvis en af forældrene bærer barnet selv, regnes forælderen som en af fadderne. Dog skal der være mindst 2 faddere ud over forældrene.

For at stå fadder, skal man være døbt i folkekirken eller i et andet anerkendt kristent trossamfund.

For alle faddere skal oplyses fuldstændig navn og adresse til kirkekontoret.

 

DÅBSSAMTALE: 

Forud for dåben er der en samtale med sognepræsten, hvor man vælger salmerne til dåben. Den finder som oftest sted tirsdagen før dåben kl. 16:00 i kirken.

VOKSENDÅB

Ved voksendåb, kontakt venligst sognepræsten.

​AFTALE OM BARNEDÅB I SANKT PAULS

Anmodning om dåb i Sankt Pauls skal ske til kordegnen på 31 11 17 45, tirsdag til fredag kl. 10-12 eller via dette link https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7039

Mange ønsker at få deres børn døbt i Sankt Pauls, også mange, der ikke bor i sognet. Hvert år får vi langt flere forespørgsler, end vi kan imødekomme

Derfor er vi på dette felt nødsaget til at begrænse adgangen til kirkelige handlinger til sognets beboere samt dem, der har særligt tilhørsforhold til kirken. Herved forstås (ifølge kirkeministeriets bekendtgørelse fra 2012) personer, der har haft bopæl i sognet eller hvor nære pårørende har bopæl i sognet. Har man særligt tilhørsforhold kan man - under forudsætning af, at der er mulighed for det i kirkens og præstens kalender - få sit barn døbt i Sankt Pauls.

Ind imellem har vi imidlertid mulighed for at tage flere dåbsbørn ind, så ring til kirkekontoret hvis du uden at bo i sognet eller ikke har særlig tilknytning, men bare gerne vil have dit barn døbt i Sankt Pauls.

SANKT PAULS SOGN OMFATTER FØLGENDE:

Adelgade 55-117 og 66-resten; Borgergade 29-105; Bornholmsgade; Delfingade; Elsdyrsgade; Esplanaden 1-7; Fredericiagade 45-81 og 54-94; Gammelvagt; Gernersgade 15-71 og 2-62; Grønningen ulige nr.; Hammerensgade; Haregade; Hjertensfrydsgade; Jens Kofods Gade; Klerkegade; Krokodillegade; Kronprinsessegade 27-73 og 54-96; Krusemyntegade; Olfert Fischers Gade 17-> og 24->; Oslo Plads ulige nr.; Poul Ankers Gade; Rigensgade; Rævegade; Sankt Pauls Gade 13-57 og 18-72; Stokhusgade; Store Kongensgade 105-151 og 116-134; Suensonsgade; Svanegade; Sølvgade 2-40; Tigergade; Timiansgade; Vildandegade; Øster Voldgade