Gudstjenesteakademiet

I begyndelsen af 2022 lancerede sognepræst Kathrine Lilleør Gudstjenesteakademiet, som er et tilbud til teologistuderende, pastoralseminariekursister og præster i folkekirken. 

Formålet er at skabe en tradition for at lade sig inspirere af "det gode eksempel". Forløbet, som strækker sig over seks mandage fra februar til maj, giver deltagerne inspiration til, hvordan man bygger menighed baseret på Kathrine Lilleørs egne erfaringer i gennem snart 30 år som sognepræst. 

Undertitlen på forløbet er "teologi, erfaring og praksis" og undervejs holder Kathrine Lilleør lektioner om emner som højmessens liturgi, musikken til højmessen, dåb og sjælesorg samt samarbejdet mellem præst, kordegn, kirketjenere, kirkesangere og organist. 

Initiativet er blandt andet støttet af Østifterne og Sankt Pauls Kirkes menighedsråd.