Advents Bøn

Vor Gud og Far i himlen, vi takker dig, for at du julenat sende din søn for at vise os, at selvom vores forventningspalmer knækkes og vores inderste håb skuffes, er du os stadig nær.

Vi beder dig, lær os gennem evangelierne i det kommende år, at vende vores skuffelser, bitterhed og sorg over svigt til forventning om det glade, det lykkelige og det gode.

For fra dig udgår den sande glæde. En fylde, der udgår fra dit rige, som du har lovet os ikke kun venter os efter døden, men allerede nu er midt i blandt os.

Fyld os i det år, der kommer, med dit håb, din fred og din glæde, for du er livets, glædens og fredens Gud. En sand Gud, fra evig og til evighed

Amen

   Det sker i Sankt Pauls Kirke

Trosbekendelsen fortolket af Kathrine Lilleør

Vi vender os fra ondskab, der kommer fra andre og fra os selv.

Vi tror på Gud, der skaber, hvad Han nævner, og holder, hvad Han lover.

Vi tror på Jesus Kristus, Guds og Marias søn, der i sin forkyndelse, død og opstandelse viste os, at Gud er lys, og der intet mørke er i ham.

Vi tror på Helligånden, Guds nærvær, der binder os til hinanden ved at lade kærlighed, trøst og tilgivelse gå fra hjerte til hjerte og fra hånd til hånd, indtil den dag døden sænker sig over os, og vi bæres ind i Guds evige lys. 

(fra DR P1 - Tidsånd med Christoffer Emil Bruun)

https://www.dr.dk/om-dr/nyheder/se-buddene-paa-en-ny-trosbekendelse

   Online gudstjenester

   Nyt fra Sankt Pauls