Kontakt

Kathrine Lilleør

Sognepræst (kbf.) Kathrine Lilleør
26 18 32 40
kbl@km.dk

Frederik Magle

Organist

Frederik Magle
21 49 33 34
kontakt@magle.dk 

Marie-Louise Møller

Kirkekontoret

Kordegn Marie-Louise Møller
Gernersgade 33
1319 København K
31  11 17 45
sktpauls.sognkoebenhavn@km.dk

Åbningstid: Tirsdag til fredag kl. 10:00-12:00 og efter aftale.

Kirketjenerafdeling

31 11 17 45

Menighedsrådsformand

Peter Kurtzhals
31 11 17 45
sktpauls.sognkoebenhavn@km.dk

Kirkeværge

Lene Fiorini
40 50 24 50
lene@fiorini.dk

 

  Sankt Pauls Kirke   ·   Sankt Pauls Plads 1314 København K       +45 31 11 17 45       sktpauls.sognkoebenhavn@km.dk