Menighedsråd

Menighedsrådets medlemmer:

Peter Kurtzhals (formand)     

Lene Fiorini (næstformand og kirkeværge)

Trine Børre Petersen (kasserer)

Birgitte Henriques

Anne-Lise Basse

Christoffer Emil Bruun

Sognepræst Kathrine Lilleør (født medlem)


Menighedsrådsmøder 2024:

Tirsdag d. 12. marts

Onsdag d. 22. maj 

Tirsdag d. 27. august

Tirsdag d. 26. november