Menighedsråd

Menighedsrådets medlemmer:

Peter Kurtzhals (formand)     

Lene Fiorini (næstformand og kirkeværge)

Trine Børre Petersen (kasserer)

Birgitte Henriques

Anne-Lise Basse

Nicolai Christoffer Neergaard

Sognepræst Kathrine Lilleør (født medlem)


Menighedsrådsmøder 2023:

Tirsdag d. 14. marts

Tirsdag d. 2. maj 

Tirsdag d. 29. august

Tirsdag d. 14. november 

 

  Sankt Pauls Kirke   ·   Sankt Pauls Plads 1314 København K       +45 31 11 17 45       sktpauls.sognkoebenhavn@km.dk