Vielse og kirkelig velsignelse

Der er rigtig mange par, som meget gerne vil giftes i Sankt Pauls. Derfor følger vi på lige netop dette punkt reglerne ganske nøje, og som udgangspunkt skal man bo i sognet. Hvis man ikke bor i sognet, men har det, der hedder "særlig tilknytning", vil man i nogle tilfælde kunne få vielse i Sankt Pauls, hvis kirkens og præstens kalender giver mulighed for det.

Det er Kirkeministeriet, der definerer indholdet af "særlig tilknytning", og en sådan foreligger, hvis man

    • tidligere har haft bopæl i kirkens sogn (dette gælder, uanset hvor længe man har boet i sognet),
    • har nære pårørende, der bor i sognet (her tænkes på forældre, søskende eller børn)

Ved vielse af sognepræst Kathrine Lilleør, skal begge parter være medlemmer af folkekirken.

Henvendelse om vielser sker telefonisk til kirkekontoret på 31 11 17 45, tirsdag til fredag kl. 10-12 eller via dette link https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7039

 Når dato og tidspunkt er aftalt, modtager man skriftlig bekræftelse herpå samt en række praktiske anvisninger.

Er man allerede borgerligt viet, men ønsker en kirkelig velsignelse af ægteskabet, er fremgangsmåden den samme.

PRØVELSESATTEST

Forud for vielsen skal der foreligge en prøvelsesattest, som bopælskommunen udsteder på baggrund af en ægteskabserklæring, som kan laves på borger.dk: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Aegteskab-og-parforhold/Naar-I-vi...

NAVNEÆNDRING VED VIELSE

Anmodning om navneændring ved vielse sker via borger.dk: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Aegteskab-og-parforhold/Naar-I-vi...

Man kan ikke skrive en samlet anmodning. Der skal udformes individuelle ansøgninger og den kommende ægtefælle skal underskrive anmodningen elektronisk med MitID.

SALMER OG MUSIK

Forud for vielsen vil der være en samtale med sognepræsten. Den finder sted hjemme hos brudeparret, hvis de bor i Sankt Pauls sogn og i præsteværelset i kirken, hvis man ikke bor i sognet. Under samtalen vil man blandt andet vælge de salmer, der synges, og den musik der spilles under den kirkelige handling.

I Sankt Pauls synger man fra salmebogen og/eller højskolesangbogen.

Organisten spiller et præludium, når den kirkelige handling begynder og et postludium, når den slutter. Hvis det er kirkens organist og komponist Frederik Magle, som spiller til vielsen, kan følgende musikstykker vælges:

Præludium:

Richard Wagner: Brudekoret – også kendt som ”Here comes the bride”

Marc-Antoine Charpentier: Præludium fra ”Te Deum”          

J.S. Bach - Pièce d'Orgue (Fantasi i G-dur), BWV 572 (forkortet udgave)

G.F.Händel: Zadok The Priest (forkortet udgave)                   

Præludium eller postludium:

Jeremiah Clarke: Prins Jørgens March

Frederik Magle: Fanfare og Hymne “Himmelvendt”

Postludium:

Felix Mendelssohn: Bryllupsmarch

Charles-Marie Widor: Toccata fra Orgelsymfoni nr. 5

G.F.Händel: Hornpipe fra “Water Music”

J.S. Bach: Præludium og Fuga i Es-dur, BWV 552 (Præludiet)

Derudover vil det være muligt at vælge improvisationer over salmer eller højskolesange, som præludium og postludium.

Soli undervejs eller afspilning af medbragt musik i kirkelige handlinger er som hovedregel ikke muligt.

SANKT PAULS SOGN OMFATTER FØLGENDE:

Adelgade 55-117 og 66-resten; Borgergade 29-105; Bornholmsgade; Delfingade; Elsdyrsgade; Esplanaden 1-7; Fredericiagade 45-81 og 54-94; Gammelvagt; Gernersgade 15-71 og 2-62; Grønningen ulige nr.; Hammerensgade; Haregade; Hjertensfrydsgade; Jens Kofods Gade; Klerkegade; Krokodillegade; Kronprinsessegade 27-73 og 54-96; Krusemyntegade; Olfert Fischers Gade 17-> og 24->; Oslo Plads ulige nr.; Poul Ankers Gade; Rigensgade; Rævegade; Sankt Pauls Gade 13-57 og 18-72; Stokhusgade; Store Kongensgade 105-151 og 116-134; Suensonsgade; Svanegade; Sølvgade 2-40; Tigergade; Timiansgade; Vildandegade; Øster Voldgade