Bøn til Trinitatis

Vor Gud og far i himlen, vi takker dig, fordi du i vores dåb lovede os, at du vil være med os alle dage indtil verdens ende – hvad enten vi tror eller gribes af tvivl.

 

Vi beder dig, lær os at følge Kristus, når lidelse og død truer, læg dine ord i vore hjerter, så vi tør slippe vores frygt og glæde os over livet, i sikker vished om, at du den dag døden sænker sig over os, vil bære os på morgenrødens vinge ind i dit lys.

 

For du er kærlighedens livets og lysets Gud

 

En sand Gud fra evighed og til evighed.

 

Amen

   Det sker i Sankt Pauls Kirke

Trosbekendelsen fortolket af Kathrine Lilleør

Vi vender os fra ondskab, der kommer fra andre og fra os selv.

Vi tror på Gud, der skaber, hvad Han nævner, og holder, hvad Han lover.

Vi tror på Jesus Kristus, Guds og Marias søn, der i sin forkyndelse, død og opstandelse viste os, at Gud er lys, og der intet mørke er i ham.

Vi tror på Helligånden, Guds nærvær, der binder os til hinanden ved at lade kærlighed, trøst og tilgivelse gå fra hjerte til hjerte og fra hånd til hånd, indtil den dag døden sænker sig over os, og vi bæres ind i Guds evige lys. 

(fra DR P1 - Tidsånd med Christoffer Emil Bruun)

https://www.dr.dk/om-dr/nyheder/se-buddene-paa-en-ny-trosbekendelse

   Online gudstjenester

   Nyt fra Sankt Pauls