Bøn i påsketiden

Vor Gud og far i himlen, vi takker dig, fordi du lod din enbårne søn korsfæste og opstå påskemorgen, for at vise os, at ondskaben og hjertet hårdhed ikke kan sejre over dig.

 

Vi beder dig, læg dit lys i vore hjerter, så vi får mod til håbe på, at du er os nær, selvom vi føler os ensomme og ængstelige.

 

For du er livets, lysets og kærlighedens Gud. En sand Gud fra evighed og til evighed.

 

Amen

   Det sker i Sankt Pauls Kirke

Trosbekendelsen fortolket af Kathrine Lilleør

Vi vender os fra ondskab, der kommer fra andre og fra os selv.

Vi tror på Gud, der skaber, hvad Han nævner, og holder, hvad Han lover.

Vi tror på Jesus Kristus, Guds og Marias søn, der i sin forkyndelse, død og opstandelse viste os, at Gud er lys, og der intet mørke er i ham.

Vi tror på Helligånden, Guds nærvær, der binder os til hinanden ved at lade kærlighed, trøst og tilgivelse gå fra hjerte til hjerte og fra hånd til hånd, indtil den dag døden sænker sig over os, og vi bæres ind i Guds evige lys. 

(fra DR P1 - Tidsånd med Christoffer Emil Bruun)

https://www.dr.dk/om-dr/nyheder/se-buddene-paa-en-ny-trosbekendelse

   Online gudstjenester

   Nyt fra Sankt Pauls