Bøn i fasten

Vor Gud og far i himlen, vi takker dig, fordi du ved Kristi dåb åbenbarede, at vi er dine elskede sønner og døtre. Vi beder dig, at du vil gennemlyse os med din kærlighed, så vi lægger vores trang til forstå og udmåle retfærdighed fra os.

 

Lær os at smyge al hykleri og fordømmelse af os, og i stedet bade vore sind i troen på og håbet om din kærlighed.

 

Ryk den frygt, som de der vil os ondt ud af os, og plant i stedet frejdighed og livsmod i vore hjerter. Og lær os at læne os ind i den frihed til at leve uden frygt for noget som helst – som du har skænket os i Kristus.

 

For du er livets, lysets og kærlighedens Gud. En sand Gud fra første begyndelse, nu og fra evighed til evighed.

 

Amen

   Det sker i Sankt Pauls Kirke

Trosbekendelsen fortolket af Kathrine Lilleør

Vi vender os fra ondskab, der kommer fra andre og fra os selv.

Vi tror på Gud, der skaber, hvad Han nævner, og holder, hvad Han lover.

Vi tror på Jesus Kristus, Guds og Marias søn, der i sin forkyndelse, død og opstandelse viste os, at Gud er lys, og der intet mørke er i ham.

Vi tror på Helligånden, Guds nærvær, der binder os til hinanden ved at lade kærlighed, trøst og tilgivelse gå fra hjerte til hjerte og fra hånd til hånd, indtil den dag døden sænker sig over os, og vi bæres ind i Guds evige lys. 

(fra DR P1 - Tidsånd med Christoffer Emil Bruun)

https://www.dr.dk/om-dr/nyheder/se-buddene-paa-en-ny-trosbekendelse

   Online gudstjenester

   Nyt fra Sankt Pauls