Torsdag d. 1. april 2021, kl. 16:00
Skærtorsdag. Højmesse ved Kathrine Lilleør